Αναμνηστικά Λευκώματα

Λευκώματα κατασκευασμένα στο εργαστήριο μας.

ΔΙΠΤΥΧΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ
Δίπτυχο ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ. Με δυο πλευρές εσωτερικές διαστ. 19 χ 26 Τυπωμένες με την ομαδική φωτογραφία των απόφοιτων την ονομαστική κατάσταση των μαθητών του δασκάλου, την επωνυμία και τις ευχές του συλλόγου. Καθώς και το ραντεβού των παιδιών ΚΩΔ 651